تاریخ امروز

شمسیشنبه - 24 ميزان 1400
24-7-1400

قمریالسبت - 9 ربيع الاول 1443
9-3-1443

میلادیSaturday - 16 October 2021
16-10-2021


  هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.
- هلن کلر


قانون روز:

جرایم سایبری عبارت از جرایمی است که وسیله تکنالوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی یا اینترنتی در فضای سایبر ارتکاب میابد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز