تاریخ امروز

شمسیدوشنبه - 24 اسد 1401
24-5-1401

قمریالاثنين - 17 محرم 1444
17-1-1444

میلادیMonday - 15 August 2022
15-08-2022


  تخیل مهم تر از دانش است.
- آلبرت انیشتین


قانون روز:

ماده ۳۱۱: شخصی که مواد مخدر و مواد روان گردان را خود و یا توسط شخص دیگری برای معتادین یا سایر اشخاص به فروش رساند و یا توزیع نماید، به مجازات ذیل محکوم می گردد.

مناسبت های ماه اسد

بیشتر

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز