تاریخ امروز

شمسیيكشنبه - 9 ميزان 1402
9-7-1402

قمریالاحد - 16 ربيع الاول 1445
16-3-1445

میلادیSunday - 01 October 2023
01-10-2023


  فرق ثروتمندان با فقرا در این است که: ثروتمندان همه پول شان را سرمایه گذاری می کنند و بقیه را خرج می کنند ولی فقرا همه پول شان را خرج می کنند و بقیه را سرمایه گذاری می کنند.
- جیم ران


قانون روز:

۱- جزای نقدی به پول افغانی تعیین می شود. ۲- جزای نقدی که به حکم محکمه تعیین می شود، از پنج هزار(۵۰۰۰) افغانی کمتر نمی باشد. ۳- اندازهٔ جزاهای نقدی مندرج این قانون با نظر داشت نوسانات ارزش پول، بعد از هر پنج سال تجدید می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز