تاریخ امروز

شمسیجمعه - 2 ميزان 1400
2-7-1400

قمریالجمعة - 16 صفر 1443
16-2-1443

میلادیFriday - 24 September 2021
24-09-2021


  فقط زمانی کاری را به فردا موکول کن که برایت اهمیت نداشته باشد که بمیری و انجامش نداده باشی.
- پابلو پیکاسو


قانون روز:

ماده۳۱۲: (۲)شخصی که جهت ارتکاب جرایم مندرجِ این فصل سلاح یا مواد منفجره یا مسموم کننده را حمل نماید و یا به حمل آن امر نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز