تاریخ افغانستان
تاریخ خورشیدیسه شنبه - 2 اسد 1403

2-5-1403

تاریخ قمریالثلاثاء - 16 محرم 1446
16-1-1446

تاریخ میلادیTuesday - 23 July 2024
23-07-2024

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز