تاریخ امروز

شمسیدوشنبه - 11 ميزان 1401
11-7-1401

قمریالاثنين - 7 ربيع الاول 1444
7-3-1444

میلادیMonday - 03 October 2022
03-10-2022


 
پیری دیدم به خانه‌ی خَمّاری
گفتم نکنی ز رفتگان اخباری
گفتا مِی خور که همچو ما بسیاری
رفتند و خبر باز نیامد باری
- حکیم عمر خیام


قانون روز:

جرایم سایبری عبارت از جرایمی است که وسیله تکنالوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی یا اینترنتی در فضای سایبر ارتکاب میابد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز