اعدام عبدالحق (از فرماندهان مجاهدین) توسط طالبان (۴ عقرب ۱۳۸۰)

عبدالحق (متولد ۳ ثور۱۳۳۷، مرگ ۴ عقرب ۱۳۸۰) از رهبران مجاهدین در مبارزه علیه شوروی در افغانستان بود.
وی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر برای جمع کردن نیروهای پشتون برای پیوستن به ائتلاف شمال به افغانستان بازگشته بود که توسط طالبان دستگیر و اعدام شد.
برادر وی عبدالقدیر از سیاستمداران و فرماندهان مجاهدین نیز در سال ۲۰۰۲ ترور شد.