تاریخ امروز

شمسی-

قمری-

میلادی-


  تخیل مهم تر از دانش است.
- آلبرت انیشتین


قانون روز:

ماده۳۱۲: (۱)شخصی که در اثنای محو مزارع بنگ دانه، خشخاش یا کوکا ویا ضبط مواد مخدر و گرفتاری قاچاقبر، به استعمال صلاح ناریه یا جارحه یا مواد منفجره یا مواد مسموم کننده متوسل گردیده و موظف خدمات عامه یا شخص موظف در پروسه را تهدید، مجروح، مضروب یا معلول نماید یا به قتل برساند، علاوه بر مجازات جرم قاچاق مواد مخدر و موادروان گردان مندرج این فصل به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز
 

معرفی ولایات:

ولایت غزنی

ولایت غزنی به مرکزیت شهر «غزنی» یکی از سی و چهار ولایت در شرق افغانستان است. این ولایت از شرق با و شمال شرقی با ولایت‌های پکتیکا، لوگر و وردک؛ از شمال و شمال غربی با ولایت‌های کابل و بامیان و از طرف غرب و جنوب با ولایت‌های ارزگان، و زابل همسایه است. این ولایت از لحاظ مدیریت اداری به شانزده ولسوالی)شهرستان شده است.[نیازمند منبع] از لحاظ ساختار جمعیت غزنی را می‌توان یک ولایت چند قومی خواند، چون این ولایت داری ترکیب متعادلی از تمام اقوام افغانستان می‌باشد: پشتون، هزاره، تاجیک و دیگر اقلیت‌های همچون قزلباش و هندو در این ولایت ساکن هستند.