single page

روز جهانی مادر(دومین یکشنبه ماه می)

روز مادر روزی است که به یادبود و افتخار مادران در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود.
روز مادر در کشورهای مختلف به صورت ملی و مناسب‌های سنتی یا مذهبی نیز جشن گرفته می‌شود. دربعضی کشورها روز جهانی زن، یعنی ۸ مارچ را به عنوان روز مادر جشن می‌گیرند. در برخی از کشورهای کاتولیک نیز روز تولد مریم مقدس را روز مادر می‌دانند. در افغانستان ۲۴ جوزا به عنوان روز مادر تجلیل می شود. روز مادر را هر روزی که بدانیم مهمترین هدف آن گرامی داشتن مادران و روزی برای تجلیل آنان است.