single page

روز جهانی کودک (اول جون)

روز جهانی کودک روزی است که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده‌است. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های مختلف جشن می‌گیرد.
۲۰ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده‌است گرچه روز کودکان در بسیاری از کشورهای جهان در اول جون جشن گرفته می‌شود.
روز جهانی کودکان فقط یک روز برای جشن گرفتن کودکان برای کسی که هستند نیست، بلکه آگاهی بخشی به کسانی است که در سراسر جهان که خشونت را در قالب سوءاستفاده، استثمار و تبعیض تجربه کرده‌اند، به وجود آورده‌اند. کودکان در بعضی از کشورها بعنوان کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، غوطه ور در درگیری‌های مسلحانه، زندگی در خیابان‌ها، اختلافات از جمله مذهب، مسائل اقلیت یا معلولیت هستند.