single page

وفات تیمورشاه درانی (۱۹ می ۱۷۹۳)

تیمورشاه دومین پادشاه سلسله درانی، معمولا زمستان ها را در یکی از شهرهای گرم سیر مثل جلال آباد یا پیشاور بسر می برد. در سال ۱۷۹۳ وقتی برای همین مقصد در پیشاور بود به مرض معده مبتلا گردید. اطبای دربار از معالجه او عاجز گشته و نظریه دادند که شاه از پیشاور به کابل انتقال داده شود تا شاید هوای معتدل آن جا به مزاجش سازگار آید. آب و هوای کابل نیز در درمان بیماری شاه سازگار نبوده و وی به تاریخ هفتم ماه شوال ۱۲۰۷ برابر با ۱۹ می ۱۷۹۳ به عمر ۴۶ سالگی وفات کرد.