کشته شدن دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی به دست طالبان در مزارشریف (۱۷ اسد ۱۳۷۷)