روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین (۲۹ نوامبر)

روز ۲۹ نوامبر در سال ۱۹۷۷ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل «روز همبستگی با مردم فلسطین» اعلام و فلسطین به عنوان کشور عضو ناظر شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد.
این روز در بزرگداشت قطعنامه ۱۸۱ گرامی داشته می شود. براساس این قطعنامه، که به طرح تقسیم فلسطین نیز موسوم است، در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحمد با ۳۳ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف، یک غایب و ۱۰ ممتنع ،سرزمین فلسطین را به دو کشور اسرائیل و فلسطین تقسیم کرد، و ۵۵ فیصد اراضی به اسرائیل و مابقی به فلسطین تعلق گرفت و مقرر شد شهر بیت‌المقدس (اورشلیم) به صورت بین‌المللی اداره شود.
در این رای گیری افغانستان، کیوبا، مصر، یونان، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و یمن به این قطعنامه رای مخالف داند.