اعلان توافق بن (۵ دسمبر ۲۰۰۱)

نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی و نظامی افغان که برای بحث بر روی تشکیل ساختار حکومتی که قرار بود پس از طالبان، قدرت را در افغانستان به دست بگیرد، در شهر بن آلمان گرد هم آمده بودند، به توافق رسیدند. بر اساس توافق شرکت کنندگان در اجلاس بن، حامد کرزی برای یک دوره شش ماهه قدرت را در افغانستان به دست گرفت.
کنفرانس بن پس از مذاکرات فشرده بین شرکای خارجی و این چهار گروه افغانی برگزار گردید:
۱- گروه روم : اين گروه ازهواداران محمد ظاهر- پادشاه سابق افغانستان – تشکيل گرديده بود که جمعاً ۱۹ نفربه بن اعزام نموده بود. ازجمله ۱۱ تن آنها به حيث نمايندگان اين گروه رسماً درکنفرانس پترزبرگ شرکت نمودند.
اعضاي مهم اين گروه عبارت بودند از: عبدالستارسيرت رياست هيئت را بردوش داشت . عزيزالله واصفي ؛ وامين فرهنگ نيزازاعضاي مهم گروه به شمارمي رفتند.
۲- گروه پيشاور: ازآنجايي که اين گروه ازپيشاورآمده بودند، به همين نام مسمي گرديدند.
اعضاي مهم اين گروه عبارت بودند از: سيدحامد گيلاني – رئيس هيئت -، انورالحق احدي – رئيس حزب افغان ملت- وحفيظ الله آصف محسني – پسرشيخ محمد آصف محسني . ازجمله هفت نفراعزامي اين گروه ، سه تن آنان رسماً درکنفرانس بن شرکت ورزيدند.
۳- گروه قبرس : نام اين گروه به همايشي برمي گردد که عده اي ازافغانها درقبرس تشکيل داده بودند.
اعضاي مهم اين گروه عبارت اند از: همايون جرير- داماد گلبدين حکمتيار، جليل شمس و عزيزالله لودين. اين گروه ده نفربه کنفرانس بن اعزام نموده بود که ازجمله سه تن آنان رسماً عضويت کنفرانس را يافتند.
۴- گروه ” جبهه متحد” : نام اين گروه مشتق از” جبهه متحد براي نجات افغانستان” است. اين گروه برعکس سايرگروههاي فوق مستقيماً ازدرون افغانستان به کنفرانس آمده بود. ازجمله ۲۶ نفرهيئت اعزامي اين گروه ؛ ۱۱ تن آنان به حيث نمايندگان رسمي درکنفرانس برگزيده شدند.
رياست هيئت جبهه متحد را يونس قانوني برعهده داشت.