single page

تولد محمد اشرف غنی احمدزی(۲۹ ثور ۱۳۲۸ – ۱۹ می ۱۹۴۹)

محمداشرف غنی (زاده ولایت لوگر) رئیس‌جمهور کنونی افغانستان است. او در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ کاندید بود و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به عنوان وزیر مالیه افغانستان در دولت حامد کرزی فعالیت میکرد. اشرف غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان در رتبه چهارم قرار گرفت و در انتخابات ۱۳۹۳ به عنوان رئیس جمهور کشور تعین گردید. در سال ۲۰۱۳ ماهنامه پروسپکت وی را در رتبه دوم فهرست متفکران دنیا قرار داد
بیشتر . . .