single page

درگذشت اسکندر مقدونی – کبیر (۱۰ جون ۳۵۶ قبل از میلاد)

سکندر سوم مقدونیه معروف به اسکندر کبیر در سال ۳۵۶ قبل از میلاد در شهر پلا در مقدونیه متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن ۳۰ سالگی یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های دنیای باستان را شکل دهد که از دریای یونان تا هیمالیا گسترده بود. او در جنگ‌ها شکست‌ناپذیر می‌نمود و هرگز شکست نخورد. از اسکندر به عنوان یکی از موفق‌ترین فرماندهان نظامی در سرتاسر تاریخ یاد می‌شود.
اسکندرپس از سال ها نبرد، هنگامی که در حال بازگشت به مقدونیه بود، در سرزمین بابل به علت تبی که از باتلاق های بابل دچار شده بود در سن ۳۲ سالگی درگشت.