single page

روز مادر (۲۴ جوزا)

هر چند ۲۴ جوزا روز جهانی مادر نیست و در کشور های دیگر روز های دیگر را برای تجلیلش بر گزیده اند، اما در افغانستان چندین دهه است که از این روز به نام روز مادر تجلیل می شود.
وزارت امور زنان افغانستان همه ساله از روز مادر در مرکز و ولایات این کشور تجلیل می کنند. اگر چه این روز در افغانستان به شکل سمبولیک می باشد، اما با آن هم می توانند روابط عاطفی یی را میان مادران و فرزندان ایجاد نماید.
در روز مادر تحایفی از سوی فرزندان به مادران اهداء و از زحمات مادران قدردانی می شود.