single page

روز جهانی نرس – پرستار (۱۲ می)

روز جهانی پرستار هرساله در ۱۲ ماه می به منظور قدردانی از پرستاران، در اقصی نقاط جهان گرامی داشته می‌شود. به این خاطر که زادروز فلورانس نایتینگل پرستار انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن در ۱۲ می است، این روز به عنوان روز پرستار انتخاب شده‌است.