سلب تابعیت محمدظاهرشاه و خانواده سلطنتی (۲۴ جوزا ۱۳۵۷)

بعد از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق شوراي انقلابي این حزب در پنجمين فرمان خود تابيعت ظاهرشاه و خانواده سلطنتي را سلب نمود. بعدها در زمان حکومت نجیب الله تابعیت آنها برگردادنده شد.