درگذشت مولانا (۱۷ دسمبر ۱۲۷۳)

مولانا جلال الدين محمد صوفي بزرگ و صاحب مثنوي ۱۷ دسامبر سال ۱۲۷۳ ميلادي در قونيه (تركيه امروز) درگذشت و هر سال به اين مناسبت مراسمي در كنار مزار او بر پا مي شود كه يك هفته به طول مي انجامد. مولانا جلال الدين محمد متخلّص به مولوي که بيش از ۲۶ هزار شعر عرفاني سروده است بسال ۵۸۳ هجري خورشيدي در بلخ يكي از مراكز بزرگ فرهنگ و ادبيات دری (فارسی) به دنيا آمده بود. مثنوي وسعت انديشه و صفاي مولانا را منعكس مي سازد. براي مولوي در سرودن شعر، اداي مقصود بر زينت هاي لفظي ترجيح داشته است. همه جا بر ضد خودپسندي، غرور، جاه، ظاهردوستي و ريا بوده و تاكيد بر راهنمايي و نجات بشر داشته است. مولانا از این جهت به رومی معروف است که مدتی و اواخر عمر در قونیه و در آن زمان در قلمرو روم شرقی (دولت قسطنطنیه) زندگی کرد.