روز بین‌المللی هوانوردی (۷ دسمبر)

از ۷ دسامبر ۱۹۹۴ این روز توسط سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی  گرامی داشته می‌شود. هدف از بزرگداشت این روز، شناساندن هوانوردی و به ویژه مسافرت‌های هوایی بین‌المللی است تا اهمیت اجتماعی و اقتصادی هوانوردی در جهان گسترش یابد.