آغاز جشن سده (۱۰ دلو)

دهم دلو مصادف است با جشن سده، آيين دیرینه ای که مردم در قدیم از آن تجلیل می نمودند. درقدیم الایام از آغازعقرب تا پايان حوت را دوره سرما مي خواندند كه ۱۰۰ روز پس از آغاز اين دوره و ۵۰ روز مانده به نوروز را «سده» و می نامیدند. يعني جشن سده، ۱۰۰ روز پس از اول عقرب و ۵۰ روز به نوروز برپا مي شد. و دلیل این جشن این بود که، از سده به بعد، از ميزان شدّت برودت و سردی هوا كاسته مي شود.
در اشارات تاریخی این جشن همیشه به شکل دسته جمعی و با گردهمایی همه مردمان شهر و محله و روستا در یکجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می‌شده‌است.